குழம்பு வகைகள்

Over 100 healthy veg and non-veg gravy recipes with photographs
Step-by-step instructions in Tamil
Easy sharing of recipes with friends and family
Time taken for preparation is mentioned clearly
Option to save your favourite recipes
100,000 - 500,000 Installs

Screen Shot

 • User

  Good for making food

  - Veera kumar
 • User

  Useful to bachelore's

  - pranaw management
 • User

  Its nice...Very hlpful for beginrsss who wants to learn diffrnt receipess

  - Saranya ramesh
 • User

  good

  - Rock it
 • User

  சமையல் செய்ய ஆர்வத்தை தூண்டும் ஆப்ஸ், மிக்க நன்றி.

  - Google User